Taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo- pardavimo taisyklės internetiniame prekybos centre https://podology.shop

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (paspaudus mygtuka “Apmokėti” ), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu https://podology.shop internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. https://podology.shop

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.4. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje https://podology.shop, pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.3. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, elektroniniu paštu išsiųsdamas pranešimą adresu https://podology.shop/contact/.

3.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje https://podology.shop, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.3 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.5. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės https://podology.shoppaslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus (angl. cookies). Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio https://podology.shop , internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui, Pirkėjo filtrų pasirinkimų saugojimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės https://podology.shop funkcijos jam gali būti neprieinamos Pirkėjas, patvirtindamas sutikimą su Taisyklėmis, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

3.6. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės https://podology.shop teikiamomis paslaugomis.

4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

4.1. Susitarimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytu:

4.1.1. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es), suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką “Apmokėti” ir Pardavėjas sutinka pateikti prekes, Pirkėjo pasirinktomis sąlygomis, pakeisdamas užsakymo būseną į “Vykdomas”.

4.2. Spaudžiant mygtuką “Apmokėti” . Pirkėjas patvirtina kad susipažino su šiomis taisyklėmis

4.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas https://podology.shop internetinės parduotuvės duomenu bazėje

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekeshttps://podology.shop internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. https://podology.shop

7. Pardavėjo teisės

7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

7.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės https://podology.shop teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti ir saugoti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

8.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

9. Pristatymo informacija ir grąžinimo politika

Naudojame DPD paslaugas kaip pagrindinį pristatymo būdą . Pristatymo terminas: BUSCH prekėms 5-20 darbo dienų, visoms kitoms prekėms iki 7 darbo dienų.

Siuntimas galimas į šias šalis:

Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija

Jei jūsų šalies nėra sąraše, susisiekite su mumis per kontaktinę formą.Susisiekite su mumis

Pažeista pakuotė:

Jei Jums pristatytos pažeistos pakuotės – nepriimkite jų ir susisiekite su mumis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas

Prekės su trūkumais arba nepilnas užsakymas:

Jei gavote defektuotą prekę arba nepilnos komplektacijos prekę pašome susisiekti su mumis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, , mes padarysime viską, kad situacija būtų greitai ir teisingai ištaisyta.

Kokybiškų prekių grąžinimo politika:

Prekės turi būti grąžintos per 14 dienų nuo pristatymo. Galima grąžinti tik neišpakuotas prekes . Siuntimo išlaidos nekompensuojamos. Klientas prisiima visą atsakomybę už grąžinimą ir siuntimo išlaidas.

Nekeičiamos ir negrąžinamos prekės :

-Odos priežiūros priemonės ir kosmetika.

-Medicinos reikmenys ir prietaisai .

– Asmeninio naudojimo prekės

Daugiau informacijos :

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e3f6a70164711e4aa9bb36470fb9e6e

10. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

10.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

10.2. Sistemos prekių atsiskaitymo būdai nustatomi pagal pasirinktas prekes ir pasirinktą prekių pateikimo būdą.

10.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

10.3.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir elektroninės bankininkystes pagalba ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į banko sąskaitą.

10.3.2. Apmokėjimas naudojant PAYSERA sistemą.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetiniame prekybos centre nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Pirkinių krepšelis